TEM2new2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA KHỐI THI ĐUA SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ

Được đăng: 14 Tháng 8 2019

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Khối Thi đua Sản xuất - Kinh doanh và Dịch vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 với sự có mặt của đại diện lãnh đạo 10 đơn vị thành viên trong Khối.

hoinghitongket2

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định, Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố Quy Nhơn. Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Đại diện Trưởng Khối Thi đua và ông Bùi Đức Thăng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV In nhân dân Bình Định, Đại diện Phó Trưởng Khối Thi đua đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, đại diện Khối Thi đua thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối Thi đua Sản xuất - Kinh doanh và Dịch vụ. Trên cơ sở đó, Hội nghị thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo dưới sự chủ trì của Trưởng Khối và Phó Trưởng khối. Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp các ngành, cùng với việc triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, yêu nước của Khối Thi đua Sản xuất - Kinh doanh và Dịch vụ đã tạo động lực cổ vũ, động viên người lao động ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà với những kết quả nổi bật cụ thể như Khối Thi đua Sản xuất - Kinh doanh và Dịch vụ đã thực hiện tổng giá trị doanh thu là 785,619 tỷ đồng, đạt 54,41% so với kế hoạch đề ra, nộp ngân sách Nhà nước hơn 104 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho người lao động trong Khối với mức thu nhập bình quân người/tháng từ 5,5 đến 16 triệu đồng, thực hiện công tác xã hội từ thiện với số tiền 1,41 tỷ đồng, trong đó đóng góp hỗ trợ xây dựng và tặng quà 4 nhà Đại đoàn kết với số tiền 210 triệu đồng.

hoinghitongket

Bên cạnh đó các đại biểu đã phát biểu nêu ra những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản chỉ đạo về công tác Thi đua, khen thưởng của cấp trên; Kịp thời khen thưởng động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới, đồng thời đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động; Phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2019; Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; Thực hiện tốt công tác kiểm tra thi đua, khen thưởng; tổng kết, bình xét khen thưởng; Suy tôn các tập thể và cá nhân đề nghị cấp trên khen thưởng, bầu Trưởng và Phó Trưởng Khối Thi đua năm 2020./.

Theo nguồn “ Phòng TCHC - LĐTL ”