TEM2new2017

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019, SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

Được đăng: 19 Tháng 3 2019
images thongbao            

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843

 Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019.

  - Nội dung quyết toán ngân sách năm 2018 xem tại đây

  - Nội dung chi dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 xem tại đây