TEM2new2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC NĂM 2019

Được đăng: 01 Tháng 1 2019

loa thong bao   Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin thông báo về việc thay đổi giá bán nước máy năm 2019 cung cấp trên địa bàn tỉnh và giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Nội dung chi tiết xem tại đây.