TEM2new2017
19. 09. 05
          Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin Thông Báo Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. Tải văn bản tại đây    
19. 08. 15
           Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018. Tải văn bản tại đây  
19. 07. 18
       Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019 Tải văn bản tại đây  
19. 07. 01
         Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h Nội dung công bố thông tin: Ngày 1/7/2019 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định đã ký hợp đồng kiểm toán số  133/2020/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM về việc soát xét Báo cáo tài ch&
19. 04. 26
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Mã chứng khoán:BDW Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Điện thoại : (0256) 3946161 - 3646061 Fax: (0256) 3847.843    Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội & Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp th