TEM2new2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

Được đăng: 17 Tháng 10 2019
BCTCQ32019         

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) 3747.306  Fax: (0256) 3847.843

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định xin công bố thông tin:

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Chi tiết văn bản báo cáo kèm theo tại đây