TEM2new2017

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng Anh : BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt bằng tiếng Anh : BIDIWASSCO
Mã chứng khoán: BDW
Mã số thuế: 4100258955

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại : (0256) 3646.062 - Fax: (0256) 3847.843
Website : www.binhdinhwaco.com.vnGửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.