TEM2new2017

Lĩnh vực hoạt động

Được đăng: 03 Tháng 2 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC

Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Tên công ty viết bằng tiếng Anh : BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE   JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt bằng tiếng Anh  : BIDI WASSCO

Mã chứng khoán: BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại    : (0256) 3747306

Fax: (056) 3847.843

Website       : www.binhdinhwaco.com.vn

Vốn điều lệ  : 124.108.000.000 đồng

Giấy đăng ký kinh doanh: 4100258955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 31/7/2010,

                                         đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09/05/2017.

Ngành nghề kinh doanh: (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần )

 

0001 0002 0003

( Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định )

Đơn vi trực thuộc:

Xí Nghiệp Cấp Nước Số I

Xí Nghiệp Cấp Nước Số II