TEM2new2017
Xí Nghiệp Cấp Nước Số 2, là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Đinh, văn phòng chính của Xí nghiệp hiện tại ở địa chỉ: khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, ĐT: 0256.2212.606. Xí nghiệp được thành lập, ngày 31 tháng 7 năm 2010 theo quyết định số 24B/QĐ-CTN của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định (nay là Công ty cổ phần cấp th
Xí Nghiệp Cấp Nước Số I, là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Đinh, văn phòng chính của Xí nghiệp hiện tại ở địa chỉ: 345/32 Nguyễn Lữ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: 0256.3539499. Xí nghiệp được thành lập, Ngày 08 tháng 6 năm 2009 theo quyết định số 24A/QĐ-CTN của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định (nay là