TEM2new2017
Với phương châm “Luôn lấy chất lượng là tiêu chí hàng đầu” Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định luôn chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng nước với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ xử lý tiên tiến hướng đến mục tiêu cấp nước an toàn cho toàn hệ thống và sự phát triển bền vững của công ty. Để đáp ứng